WERKWIJZE


KENNISMAKING


Wat is uw favoriete plek in huis? Hoe ziet uw dagelijks leven eruit? Waar wordt u gelukkig van?


Ieder nieuw project start met een kennismakingsgesprek. In de meeste gevallen op locatie of bij u thuis. Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij ons op kantoor.


Tijdens een eerste kennismaking noteer ik alle uitgangspunten die u voor ogen heeft. Aan de hand hiervan maak ik een overzichtelijke offerte die ik samen met u overleg.HET SCHETSONTWERP


Een ontwerp moet natuurlijk aan uw verwachtingen voldoen, maar ook passen binnen de wet en regelgeving. De gemeente legt deze onder andere vast in een bestemmingsplan en een welstandsnota.

 

Een goed schetsontwerp is belangrijk. Mijn taak zijn uw ideeën op papier te zetten. Het geeft u een duidelijk inzicht  hoe het bouwwerk er werkelijk uit gaat zien. Dit ontwerp is ook belangrijk voor de toetsing gemeente, maar denkt u ook aan de aannemer voor de prijsvorming. 


Wat wij nagenoeg altijd doen is een ontwerp maken van het exterieur en interieur. Denkt u bij interieur aan een mooie keuken, haard, badkamer. juist deze zaken zijn belangrijk dat het op elkaar afgestemd is in functionaliteit en vorm. Afhankelijk van het soort werk vraag ik de klant een moodboard te maken. Dat geeft mij inzicht welke sfeer u wilt creëren. DEFINITIEVE ONTWERP  

                  

Het voorlopig ontwerp zet ik om in een definitief ontwerp. In deze fase wordt alles verder uitgewerkt tot een plan waarop de gemeente vergunning kan verlenen.


Er zijn nogal wat randzaken die bij een vergunning horen, niet alleen een technische tekening maar ook details, constructieberekeningen, bouwfysische berekeningen. Soms zijn er meerdere stukken die ingediend moeten worden, zoals bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing.


Roos Bouwadvies ontzorgt u geheel van deze fase, zodat u zich met andere leuke dingen kunt bezighouden.AANVRAAG VERGUNNING


Vervolgens vraag ik de vergunning aan. Niet in alle gevallen is vergunning nodig, een uitbouw van uw woning kan soms vergunningsvrij zijn. Maar ook in dit laatste geval vraag ik een vooroverleg aan bij de gemeente, zodat zeker is dat u zonder problemen kunt gaan bouwen.


En ja,  als de gemeente alles heeft getoetst en goedgekeurd krijgt u de vergunning en kunt uw aannemer of uzelf aan de slag.